Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Nylund Reetta

Utvecklingschef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Övervakningsstöd och utveckling
Tjänstetelefon
+358975988468
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kalibrerings- och testningstjänster, Strålmetrologi