Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kuusisto Jorma

Överinspektör
Uppgifter
Jorma Kuusisto sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 226
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi