Om STUK

Personkortsportlet

Kuusisto Jorma

Överinspektör
Uppgifter
Jorma Kuusisto övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning).
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 226
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi