Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Muikku Maarit

Laboratoriechef
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Fält och situationsbildssystem
Tjänstetelefon
+358975988509
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radioaktiviteten i människa, Övervakning av strålning i miljön
Uppgifter
Maarit Muikku ansvarar för verksamheten vid laboratoriet för fält och situationsbildssystem. Till laboratoriets verksamhetsområden hör fältmätningar och strålningsövervakning, det distansstöd som behövs för dessa, samt beredskapsverksamhetens situationsbildssystem.