Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Mononen Niko

Projektchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988429
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk
Uppgifter
Chef för driftsövervakning, Olkiluoto kärnkraftverk