Om STUK

Personkortsportlet

Smolander Petri

Överinspektör
Uppgifter
Petri Smolander ansvarar för fältmätningsverksamheten vid avvikande händelser och för utvecklingen och utbildningen i anslutning till denna verksamhet. Han ansvarar också för frågor som rör mottagning av radioaktivt småavfall som innehåller kärnämnen.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Fältmätningar och lägesbild
Tjänstetelefon
+358 975 988 449
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi