Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kuhmonen Venla

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988327
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Säkerhetstillstånd, Användning av strålning i industrin och forskning, Handel med strålkällor,
Uppgifter
Venla Kuhmonen sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.