Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Höytö Anne

Senior specialist
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 305
Uppgifter
Anne Höytö utför officiella uppgifter relaterad till UV-strålning, solarium kontroller och mätningar samt kommunikation. Hon är också sakkunnig inom hälsoeffekterna av elektromagnetiska fält.