Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Mattila Aleksi

Laboratoriechef
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358975988437
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålrisk,
Uppgifter
Aleksi Mattila deltar i beredskapsplaneringen samt administreringen och utvecklingen av joursystemet och beredskapscentralen.