Personkortsportlet

Martikka Elina

Chef för internationellt samarbete
Avdelning
Gemensamma experttjänster
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988373
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnämnen och -material , Kärnvapen, Kärnmaterial, Använt kärnbränsle, Slutförvar, Uran, Nukleär icke-spridning, STUK:s internationella projekt, Övervakning av kärnmaterial, Fördraget om icke-spridning av kärnvapen
Uppgifter
Chef för internationellt samarbete, nukleär icke-spridning, och projektet för Saudi-Arabien