Om STUK

Personkortsportlet

Lahtinen Nina

Byråchef
Uppgifter
Byråchef, Reaktor- och säkerhetssystem
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Reaktor- och säkerhetssystem
Tjänstetelefon
+358 975 988 319
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi