Personkortsportlet

Mannonen Jaana

Projektplanerare
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Ekonomi
Tjänstetelefon
+358975988678
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Ekonomiförvaltning