Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Mäenalanen Päivi

Projektchef
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988377
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnavfall, Använt kärnbränsle, Slutförvar
Uppgifter
Projektchef