Om STUK

Personkortsportlet

Hämäläinen Kai

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Byråchef, Övervakning av kärnavfallsanläggningar
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358 975 988 667
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi