Om STUK

Personkortsportlet

Torvela Tiina

Överinspektör
Uppgifter
Tiina Torvela ansvarar för mätning av radioaktivitet i människa och deltar i miljöstrålningsprojekt.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 474
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi