Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Siru Tuomas

Inspektör
Uppgifter
Tuomas Siru sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 238
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi