Om STUK

Personkortsportlet

Siru Tuomas

Inspektör
Uppgifter
Tuomas Siru övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning), särskilt vad gäller skyddsarrangemang.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 238
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi