Om STUK

Personkortsportlet

Keski-Jaskari Pia

Direktör
Uppgifter
Pia Vesterbacka leder avdelningen för Miljöövervakning av strålning.
Enhet
Mätningar och miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 550
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi