Personkortsportlet

Leino Jaakko

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Säkerhetsanalyser av kärnavfallsanläggningar
Tjänstetelefon
+358975988234
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnavfall, Använt kärnbränsle,
Uppgifter
Byråchef, Säkerhetsanalyser av kärnavfallsanläggningar