Om STUK

Personkortsportlet

Peräjärvi Kari

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Kari Peräjärvi ansvarar för samordningen av fältmätningsverksamheten och det relaterade distansstödet. Han planerar och leder forskningsprojekt inom kärn- och strålningsfysik. Han deltar också i strålningsövervakningen, beredskapsverksamheten och utvecklingen av relaterade metoder och utrustningar. Vidare förbereder och utför han forskningssamarbete med både nationella och internationella universitet, industrin och olika institutioner.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Fältmätningar och lägesbild
Tjänstetelefon
+358 975 988 705
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi