Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Orkasalo Pilvi

Biträdande inspektör
Uppgifter
Pilvi Orkasalo svarar för underhållet av dosregistrets innehåll och kundservice. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358 975 988 232
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi