Om STUK

Personkortsportlet

Hämäläinen Marko

Byråchef
Uppgifter
Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Kärnmaterial
Tjänstetelefon
+358 975 988 374
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi