Om STUK

Personkortsportlet

Kännälä Sami

Specialforskare
Uppgifter
Sami Kännälä är expert inom elektromagnetiska lågfrekvensfält och radiofrekvensstrålning. Sami undersöker bestämning av exponering särskilt med kalkylmässiga metoder och utför branschrelaterad riskbedömning.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 531
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi