Om STUK

Personkortsportlet

Vainonen Antti

Överinspektör
Uppgifter
Antti Vainonen ansvarar för utvecklingen av laboratoriets datasystem. Vidare ansvarar han för övervakningen av radioaktivitet i byggmaterial och för gammaspektrometriska analyser av prov som hör till det riksomfattande programmet för strålningsövervakningen av miljön.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 477
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi