Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Andersin Mari

Chef för juridiska ärenden
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Juridiska ärenden och regelverk
Tjänstetelefon
+358975988237
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-