Om STUK

Personkortsportlet

Kämäräinen Meerit

Överinspektör
Uppgifter
Meerit Kämäräinen ansvarar för delprojekt inom programmet för strålningsövervakningen av miljön, vilka fastställs separat, och för bestämningar som görs med laboratoriets ICP-MS-utrustning.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 534
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi