Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Lahtinen Juhani

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Fält och situationsbildssystem
Tjänstetelefon
-
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Övervakning av strålning i miljön, Kärnvapen, Stråldos, Strålrisk
Uppgifter
Juhani Lahtinen utvecklar och administrerar beräkningsmetoderna inom beredskapsverksamheten, gör hotbildsanalyser och deltar i övervakningen av extern strålning. Han deltar i samarbete inom beredskapsverksamhet och strålningsövervakning både över och inom landsgränserna.