Om STUK

Personkortsportlet

Morelius Jan

Laboratorieingenjör
Uppgifter
Jan Morelius kalibrerar och inspekterar strålskyddsmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Dosimetrilaboratorium
Tjänstetelefon
+358 975 988 367
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi