Om STUK

Personkortsportlet

Kiuru Anne

Inspektör
Uppgifter
Anne Kiuru ansvarar för övervakning av stråldoser orsakade av användning av strålning hos arbetstagare och för övervakning av stråldoser orsakade av kosmisk strålning hos flygpersonal samt för övervakning av flygbolag, godkännanden och övervakning av dosimetritjänster. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 536
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi