Personkortsportlet

Kämäräinen Meerit

Inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Miljöövervakning och mätning
Tjänstetelefon
+358975988534
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Övervakning av strålning i miljön
Uppgifter
Meerit Kämäräinen ansvarar för delprojekt inom programmet för strålningsövervakningen av miljön, vilka fastställs separat, och för bestämningar som görs med laboratoriets ICP-MS-utrustning.