Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kämäräinen Meerit

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358975988534
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Övervakning av strålning i miljön
Uppgifter
Meerit Kämäräinen ansvarar för delprojekt inom programmet för strålningsövervakningen av miljön, vilka fastställs separat, och för bestämningar som görs med laboratoriets ICP-MS-utrustning.