Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Inkinen Samu

Ledningsassistent
Uppgifter
Samu Inkinen arbetar som ledningsassistent vid avdelningen Miljöövervakning av strålning.
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358 975 988 489
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi