Om STUK

Personkortsportlet

Korhonen Milla

Inspektör
Uppgifter
Milla Korhonen övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning), särskilt operatörer som bedriver handel med strålkällor samt ansvarar för marknadsövervakning av produkter som innehåller radioaktiva ämnen.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 296
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi