Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Takkinen Antti

Inspektör
Uppgifter
Antti Takkinen sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 287
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi