Personkortsportlet

Kuusi Antero

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Beredskapsenhet
Tjänstetelefon
+358975988499
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålrisk,
Uppgifter
Antero Kuusi ansvarar för beredskapsplanering och beredskapsanvisningar samt beredskapssamarbete inom och över landsgränserna.