Om STUK

Personkortsportlet

Takkinen Antti

Senior specialist
Uppgifter
Antti Takkinen övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning), särskilt transporter av radioaktiva ämnen.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Fältmätningar och lägesbild
Tjänstetelefon
+358 975 988 287
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi