Personkortsportlet

Kurttio Päivi

Laboratoriechef
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Radonövervakning och hälsa
Tjänstetelefon
+358975988554
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radon, Hälsoeffekter,
Uppgifter
Päivi Kurttio ansvarar för verksamheten vid laboratoriet för radon och hälsa. Laboratoriet ansvarar för radonövervakningen av arbetsplatser, tillhandahåller radonmätningstjänster och bedömer hälsorisker vid strålningsexponering.