Personkortsportlet

Kupila Jukka

Ledande sakkunnig
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Beredskapsenhet
Tjänstetelefon
+358975988323
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålrisk,