Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kupila Jukka

Ledande sakkunnig
Avdelning
Gemensamma experttjänster
Enhet
Beredskapstjänster
Tjänstetelefon
+358975988323
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålrisk,