Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Koskiniemi Tomi

Projektchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988642
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk, INES, kärnkrafthändelsernas klassificeringsskalan
Uppgifter
Chef för driftsövervakning, Lovisa kärnkraftverk