Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hellstén Santtu

Byråchef
Uppgifter
Santtu Hellstén svarar för övervakning av användning av strålning inom industri och forskning samt övervakning av transporter av radioaktiva ämnen.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 221
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi