Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Jeminen Senja

Inspektör
Uppgifter
Senja Jeminen arbetar som inspektör inom radonövervakningen av arbetsplatser.
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Övervakning av naturlig strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 220
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi