Om STUK

Personkortsportlet

Jeminen Senja

Inspektör
Uppgifter
Senja Jeminen arbetar som inspektör inom radonövervakningen av arbetsplatser.
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Övervakning av naturlig strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 220
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi