Personkortsportlet

Kiuru Anne

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358975988536
E-postadress
-
Expertis
Dosregister, Mättjänster, Dospass, Strålskyddsutbildning, Flygning
Uppgifter
Anne Kiuru deltar i övervakningen av stråldoser som orsakas av användning av strålning för arbetstagare samt av rymdstrålning för flygpersonal, beredningen av godkännande av dosmätningstjänster och dosmätningsmetoder samt beredningen av godkännande av utbildning för föreståndare som svarar för säkerheten vid användning av strålning. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi