Personkortsportlet

Torvela Tiina

Inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Miljöövervakning och mätning
Tjänstetelefon
+358975988474
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radioaktiviteten i människa