Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Torvela Tiina

Inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358975988474
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radioaktiviteten i människa, Mättjänster