Om STUK

Personkortsportlet

Aallos-Ståhl Siiri-Maria

Överinspektör
Uppgifter
Siiri-Maria Aallos-Ståhl övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning), särskilt industriella radiografioperatörer, företagare inom metallåtervinningsbranchen, och herrelösa strålkällor. Obs! i e-postadressen är å=a.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 241
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi