Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personlistnigsportlet

A
 • Aallos-Ståhl Siiri-Maria
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Aaltonen Hannele
  Ledande sakkunnig
 • Ahonen Essi
  Projektchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Alenius Maileena
  Assistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Alm-Lytz Kirsi
  Direktör
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Andersin Mari
  Chef för juridiska ärenden
  Förvaltning / Juridiska ärenden och regelverk
 • Aromaa Jussi
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Auvinen Anssi
  Forskningsprofessor
  Miljöövervakning av strålning / Övervakning av naturlig strålning och hälsa
B
 • Bly Ritva
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
E
 • Elo Ilkka
  Kommunikationsassistent
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster
H
 • Haatainen Amanda
  Projektassistent
 • Hack Tapani
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Skyddsarrangemang
 • Hallinen Elina
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Heikkinen Tarja
  Inspektör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Heinonen Jussi
  Direktör
  Övervakning av kärnavfall och material / Ledning
 • Helasvuo Timo
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Hellstén Santtu
  Byråchef
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Hietanen Leena
  Kommunikationsspecialist
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster
 • Hoilijoki Heli
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Huikari Jussi
  Specialforskare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Hämäläinen Kai
  Byråchef
  Övervakning av kärnavfall och material / Övervakning av kärnavfallsanläggningar
 • Hämäläinen Marko
  Byråchef
  Övervakning av kärnavfall och material / Kärnmaterial
 • Höytö Anne
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
I
 • Inkinen Samu
  Ledningsassistent
  Miljöövervakning av strålning / Ledning och avdelningsservice
 • Isaksson Risto
  Kommunikationsspecialist
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster
J
 • Jokelainen Ilkka
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Julin Ari
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Riskanalys
 • Julin Sari
  Ledningssekreterare
  Ledning
 • Järvinen Marja-Leena
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
K
 • Kaijaluoto Sampsa
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Karhunen Tero
  Inspektör
  Miljöövervakning av strålning / Miljöövervakning
 • Keinänen Ari
  Förvaltning / Ledning
 • Kettunen Mikko
  Systemchef
  Förvaltning / Informationsförvaltning
 • Kiiskinen Niko
  Laboratorieingenjör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Kiuru Anne
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Koikkalainen Auli
  Ledningsassistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Kojo Katja
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Övervakning av naturlig strålning och hälsa
 • Korhonen Milla
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Koskinen Kaisa
  Direktör
  Förvaltning / Ledning
 • Koskiniemi Tomi
  Projektchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Kosunen Antti
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Kuhmonen Venla
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Kupila Jukka
  Ledande sakkunnig
  Gemensamma experttjänster / Beredskapstjänster
 • Kurttio Päivi
  Laboratoriechef
  Miljöövervakning av strålning / Övervakning av naturlig strålning och hälsa
 • Kuusi Antero
  Överinspektör
  Gemensamma experttjänster / Beredskapstjänster
 • Kuusisto Jorma
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Kämäräinen Meerit
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Kännälä Sami
  Specialforskare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
L
 • Laakso Päivi
  Chef för Informationstjänst
  Förvaltning / Dokumentförvaltning och informationstjänst
 • Labbas Katriina
  Utvecklingsplanerare
  Förvaltning / Ledning
 • Lahtinen Juhani
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Fält och situationsbildssystem
 • Lahtinen Nina
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Reaktor- och säkerhetssystem
 • Laitinen-Sorvari Riikka
  Kommunikationsspecialist
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster
 • Lajunen Atte
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Latomäki Antti
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Laukkanen Jaana
  Assistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Lehtinen Maaret
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Leino Jaakko
  Byråchef
  Övervakning av kärnavfall och material / Säkerhetsanalyser av kärnavfallsanläggningar
 • Lindholm Carita
  Specialforskare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Liukkonen Jukka
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Lång Ossi
  Kommunikationsspecialist
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster
M
 • Mannonen Jaana
  Projektplanerare
  Förvaltning / Ekonomi
 • Markkanen Mika
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Martikka Elina
  Chef för internationellt samarbete
  Gemensamma experttjänster / Ledning
 • Mattila Aleksi
  Laboratoriechef
  Miljöövervakning av strålning / Miljöövervakning
 • Moilanen Vesa
  Laboratorieingenjör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Mononen Niko
  Projektchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Morelius Jan
  Laboratorieingenjör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Muikku Maarit
  Laboratoriechef
  Miljöövervakning av strålning / Fält och situationsbildssystem
 • Mäenalanen Päivi
  Projektchef
  Övervakning av kärnavfall och material / Ledning
 • Mäki Johanna
  Personalchef
  Förvaltning / Personalärenden
N
 • Nevalainen Janne
  Projektchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Nironen Mervi
  Avdelningssekreterare
  Förvaltning / Ledning
 • Niskanen Marja
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Nylund Reetta
  Utvecklingschef
  Övervakning av kärnkraftverk / Övervakningsstöd och utveckling
 • Nyman Erika
  Forskare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
O
 • Oinas Tiina
  Laboratorieingenjör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Olander Ronnie
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av kärnkraftverk / Skyddsarrangemang
 • Olkonen Irene
  Projektchef
  Gemensamma experttjänster / Internationella tjänster
 • Ollila Arja
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Orkasalo Pilvi
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Orreveteläinen Pasi
  Laboratoriechef
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Outola Iisa
  Laboratoriechef
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
P
 • Pastila Riikka
  Biträdande direktör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Peltonen Karim
  Direktör
  Gemensamma experttjänster / Ledning
 • Peltonen Tuomas
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Miljöövervakning
 • Pentikäinen Markku
  Förvaltning / Ledning
 • Peräjärvi Kari
  Ledande sakkunnig
  Miljöövervakning av strålning / Fält och situationsbildssystem
 • Pousi Panu
  Laboratorieingenjör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Puranen Lauri
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Puttonen Marianne
  Resa Specialist
  Förvaltning / Ekonomi
 • Pöllänen Roy
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
Q
 • Qvist Maarit
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
R
S
 • Salomaa Sisko
  Forskningskordinator
  Miljöövervakning av strålning / Ledning och avdelningsservice
 • Salomäki Sirpa
  Assistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Sandberg Jorma
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Sievers Stina
  Förvaltning / Ekonomi
 • Siiskonen Teemu
  Biträdande direktör
  Miljöövervakning av strålning / Ledning och avdelningsservice
 • Silvonen Tiina
  Ledningsassistent
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Simola Reko
  Inspektör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Sinisalo Jaana
  Ledningsassistent
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Sinkkonen Sari
  Utvecklingschef
  Förvaltning / Personalärenden
 • Sipilä Petri
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Sirkka Liisa
  Ekonomichef
  Förvaltning / Ekonomi
 • Siru Tuomas
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Sjöberg Asta
  Assistent
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Smolander Petri
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Fält och situationsbildssystem
 • Soleiver Tiina
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Sovijärvi Jukka
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Strålskydd
 • Suksi Seija
  Ledande sakkunnig
  Förvaltning / Juridiska ärenden och regelverk
 • Sulonen Nina
  Upphandlingsspecialist
  Förvaltning / Ekonomi
 • Sunabacka-Starck Ann-Mari
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Organisationer och ledningssystem
 • Suutari Juha
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Svahn Nina
  Avdelningssekreterare
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Säde Hilkka
  Ekonomiförvaltningsexpert
  Förvaltning / Ekonomi
 • Söderling Kim
  Projektchef
  Gemensamma experttjänster / Internationella tjänster
T
 • Takkinen Antti
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Tanskanen Aapo
  Byråchef
  Gemensamma experttjänster / Internationella tjänster
 • Tenkanen-Rautakoski Petra
  Byråchef
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Teräväinen Mikko
  Biträdande inspektör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Tietäväinen Aino
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Tiippana Petteri
  Generaldirektör
  Ledning
 • Toivo Satu
  HR-planerare
  Förvaltning / Personalärenden
 • Toivo Tim
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Toivonen Tommi
  Direktör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Torvela Tiina
  Inspektör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Turunen Jani
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Miljöövervakning
V
 • Vaaramaa Kaisa
  Laboratoriechef
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Vahtola Johanna
  Kommunikationsspecialist
  Gemensamma experttjänster / Kommunikationstjänster
 • Vainonen Antti
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Vartti Vesa-Pekka
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Miljöövervakning
 • Verta Simo
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Driftsäkerhet
 • Vesterbacka Pia
  Direktör
  Miljöövervakning av strålning / Ledning och avdelningsservice
 • Virolainen Tapani
  Biträdande direktör
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Virtanen Helena
  Ledningssekreterare
  Ledning
 • Virtanen Sinikka
  Inspektör
  Miljöövervakning av strålning / Miljöövervakning
 • Visuri Reijo
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Vottonen Satu
  Ekonomiförvaltningsexpert
  Förvaltning / Ekonomi
 • Vuorio Petri
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Mekaniska komponenter
 • Välikangas Pekka
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Byggnadsteknik
W
Y
 • Ylianttila Lasse
  Specialforskare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning