Om STUK

Övervakning av strålningsverksamhet

Kontakt - Övervakning av strålningsverksamhet

  Telefon E-post
Användning av strålning i hälsovården 09 75988246 terveydenhuolto (at) stuk.fi
Användning av strålning inom industri 09 75988246 eller 09 75988502 teollisuus (at) stuk.fi
Dosregister 09 75988247 annosrekisteri (at) stuk.fi
Industriell verksamhet som medför exponering för naturlig strålning - lsv (at) stuk.fi
Radioaktivitet i byggprodukter och aska - lsv (at) stuk.fi
Radon övervakning av arbetsplatser - radonvalvonta (at) stuk.fi
Röntgenundersökningar av djur 09 75988246 terveydenhuolto (at) stuk.fi
Tandröntgenundersökningar 09 75988520 eller 09 75988300 hammasrtg (at) stuk.fi
Övervakning av icke-joniserande strålning 09 759881 nir-kyselyt (at) stuk.fi

 

Harmaa tietolaatikko Personliga e-postadresser fornamn.efternamn...

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi

Ledning och ledningsstöd

Ledning och ledningsstöd

Portlet för listning av kontaktinformation

Portlet för listning av kontaktinformation

Användning av strålning i hälsovården

Användning av strålning i hälsovården

Användning av strålning inom industri och dosövervakning

Användning av strålning inom industri och dosövervakning

Övervakning av icke-joniserande strålning

Övervakning av icke-joniserande strålning

Övervakning av naturlig strålning

Övervakning av naturlig strålning

Harmaa tietolaatikko Mer vår personal kan hittas på sidan Personal

Mer vår personal kan hittas på sidan Personal.