Övervakning av strålningsverksamhet

Kontakt - Övervakning av strålningsverksamhet

  Telefon E-post
Användning av strålning i hälsovården 09 759 88 246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Användning av strålning inom industri 09 759 88 246 teollisuus (at) stuk.fi
Tandröntgenundersökningar 09 759 88 520 eller 09 759 88 300 hammasrtg (at) stuk.fi
Röntgenundersökningar av djur 09 759 88 246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Dosregister 09 759 88 247 annosrekisteri (at) stuk.fi
Övervakning av icke-joniserande strålning 09 759 88 454 och 09 759 88 455 uvjalasertiimi (at) stuk.fi
Kalibreringar 09 759 88 1 kalibroinnit (at) stuk.fi

 

Harmaa tietolaatikko Personliga e-postadresser fornamn.efternamn...

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi

Ledning och ledningsstöd

Ledning och ledningsstöd

Användning av strålning i hälsovården

Användning av strålning i hälsovården

Användning av strålning inom industri

Användning av strålning inom industri

Dosövervakning och strålningsmetrologi

Dosövervakning och strålningsmetrologi

Övervakning av icke-joniserande strålning

Övervakning av icke-joniserande strålning

Harmaa tietolaatikko Mer vår personal kan hittas på sidan Personal

Mer vår personal kan hittas på sidan Personal.