Övervakning av strålningsverksamhet

  Telefon E-post
Användning av strålning i hälsovården 09 759 88 246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Användning av strålning inom industri 09 759 88 246 teollisuus (at) stuk.fi
Tandröntgenundersökningar 09 759 88 520 eller 09 759 88 300 hammasrtg (at) stuk.fi
Röntgenundersökningar av djur 09 759 88 246 terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
Dosregister 09 759 88 247 annosrekisteri (at) stuk.fi
Övervakning av icke-joniserande strålning 09 759 88 454 och 09 759 88 455 uvjalasertiimi (at) stuk.fi
Kalibreringar 09 759 88 1 kalibroinnit (at) stuk.fi

 

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi

Ledning och ledningsstöd

Inga sökresultat

Avdelningsservice

Inga sökresultat

Användning av strålning i hälsovården

Inga sökresultat

Användning av strålning inom industri

Inga sökresultat

Dosövervakning och strålningsmetrologi

Inga sökresultat

Övervakning av icke-joniserande strålning

Inga sökresultat

Mer vår personal kan hittas på sidan Personal.

Dela denna sida