Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Övervakning av kärnkraftverk

Harmaa tietolaatikko Personliga e-postadresser fornamn.efternamn...

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi

Kontakt - Övervakning av kärnkraftverk

Person Ansvarsområde
Biträdande direktör Tomi Routamo Opererande reaktorer (Loviisa 1 & 2, Olkiluoto 1 & 2)
Biträdande direktör Tapani Virolainen Nya och under konstruktion varande kärnkraftverk (Olkiluoto 3, Hanhikivi 1)
Chef för övervakningsprojekt Essi Vanhanen Olkiluoto 3
Chef för övervakningsprojekt Janne Nevalainen Hanhikivi 1
Chef för driftsövervakning Tomi Koskiniemi Lovisa kärnkraftverk
Chef för driftsövervakning Niko Mononen Olkiluoto kärnkraftverk
Ledande sakkunnig Marja-Leena Järvinen SAFIR-forskningprogram

Ledning

Ledning

 • Tomi Routamo / Biträdande direktör
  tfn +358975988577
 • Jorma Sandberg / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988363
 • Martti Vilpas / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988655
 • Tapani Virolainen / Biträdande direktör
  tfn +358975988671

Avdelningsservice

Avdelningsservice

 • Sirpa Salomäki / Assistent
  tfn +358975988381
 • Nina Svahn / Avdelningssekreterare
  tfn +358975988710
 • Sirpa Teviö / Assistent

Övervakningsstöd och utveckling

Inga sökresultat

Driftsäkerhet

Inga sökresultat

Reaktor- och säkerhetssystem

Reaktor- och säkerhetssystem

 • Nina Lahtinen / Byråchef
  tfn +358975988319
 • Karin Rantamäki / Överinspektör
  tfn +358975988261

El- och automationsystem

El- och automationsystem

 • Kim Wahlström / Byråchef
  tfn +358975988278

Riskanalys

Riskanalys

 • Ari Julin / Byråchef
  tfn +358975988355

Strålskydd

Strålskydd

Mekaniska komponenter

Mekaniska komponenter

 • Petri Vuorio / Byråchef
  tfn +358975988299

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik

 • Jorma Ahonen / Byråchef
  tfn +358975988295

Organisationer och ledningssystem

Organisationer och ledningssystem

Skyddsarrangemang

Skyddsarrangemang

 • Tapani Hack / Byråchef
  tfn +358975988695
 • Ronnie Olander / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988668

Harmaa tietolaatikko Mer vår personal kan hittas på sidan Personal

Mer vår personal kan hittas på sidan Personal.