Miljöövervakning av strålning och beredskap

Personliga e-postadresser fornamn.efternamn (at) stuk.fi

Ledning och avdelningsservice

Ledning och avdelningsservice

 • Tarja Ikäheimonen / Direktör
  tfn +358975988596
 • Samu Inkinen / Ledningsassistant
  tfn +358975988489

Radon och hälsa

Radon och hälsa

 • Anssi Auvinen / Forskningsprofessor
  tfn +358975988293
 • Olli Holmgren / Överinspektör
  tfn +358975988555
 • Katja Kojo / Överinspektör
  tfn +358975988472
 • Päivi Kurttio / Laboratoriechef
  tfn +358975988554
 • Marjo Perälä / Inspektör
  tfn +358975988551
 • Eeva Salminen / Forskningsprofessor
  tfn +358975988752
 • Tuukka Turtiainen / Överinspektör
  tfn +358975988473

Miljöövervakning och mätning

Miljöövervakning och mätning

 • Tarja Heikkinen / Inspektör
  tfn +358975988513
 • Antti Kallio / Överinspektör
  tfn +358975988444
 • Meerit Kämäräinen / Inspektör
  tfn +358975988534
 • Tiina Oinas / Laboratorieingenjör
  tfn +358975988463
 • Roy Pöllänen / Överinspektör
  tfn +358975988425
 • Salla Rantanen / Forskningsassistent
  tfn +358975988388
 • Mikko Teräväinen / Biträdande inspektör
  tfn +358975988430
 • Jani Turunen / Inspektör
  tfn +358975988440
 • Kaisa Vaaramaa / Överinspektör
  tfn +358975988521
 • Antti Vainonen / Inspektör
  tfn +358975988477
 • Vesa-Pekka Vartti / Överinspektör
  tfn +358975988593
 • Pia Vesterbacka / Laboratoriechef
  tfn +358975988550
 • Sinikka Virtanen / Inspektör
  tfn +358975988356

Fält och situationsbildssystem

Fält och situationsbildssystem

 • Tero Karhunen / Inspektör
  tfn +358975988612
 • Juhani Lahtinen / Överinspektör
  tfn +358975988426
 • Maarit Muikku / Laboratoriechef
  tfn +358975988509
 • Kari Peräjärvi / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988705
 • Reko Simola / Biträdande inspektör
  tfn +358975988558
 • Petri Smolander / Överinspektör
  tfn +358975988449

Beredskap

Beredskap

 • Hannele Aaltonen / Beredskapschef
  tfn +358975988212
 • Jukka Kupila / Ledande sakkunnig
  tfn +358975988323
 • Antero Kuusi / Överinspektör
  tfn +358975988499
 • Aleksi Mattila / Överinspektör
  tfn +358975988437

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Mer vår personal kan hittas på sidan Personal.

Dela denna sida