Om STUK

Information om webbplatsen

Information om webbplatsen

Stuk.fi är Strålsäkerhetscentralens (STUK) webbtjänst och STUKs kommunikationstjänster bär ansvaret för att uppdatera webbtjänsten.

Tjänsten produceras på finska och svenska. En del av innehållet finns även på engelska.

Uppföljning av användning av webbtjänsten (cookies)

Statistiska uppgifter samlas in om hur webbtjänsten används och uppgifterna utnyttjas för att utveckla webbplatsen. Sådana här uppgifter är bland annat antal besökare, hur de anländer till tjänsten, när de använder tjänsten, vilka sidor som besöks och vilken webbläsare som använts.

Aktuellt innehåll

Det är möjligt att följa meddelanden och webbnyheter som RSS-flöde. STUKs ProInfo nyhetsbreven (på finska) är avsett för yrkesmässiga användare av strålning. Nyhetsbreven är avgiftsfria och du använder webblanketten för att beställa dem till din e-postadress.

Publikationer

STUKs publikationer publiceras i det elektroniska publikationsarkivet Julkari och de listas på STUKs webbtjänst. STUKs publikationer publiceras i sin helhet i PDF-format. För en del av publikationerna publiceras även ett förord eller sammandrag i html-format. STUKs elektroniska publikationer är kostnadsfria.

Bilagor

De bilagor som finns på webbtjänsten är i huvudsak PDF-filer. Ett läsprogram, till exempel Adobe Acrobat Reader, behövs för att läsa dem. Programmet kan laddas ned på Adobes webbplats utan kostnad.

Sökning

Sökningen riktas till hela innehållet på webbplatsen, till sidor, bilagor och kontaktuppgifter. På sökresultatsidan delas sökresultaten in Sidor, Publikationer och Personer.

Upphovsrättigheter och ansvar

Strålsäkerhetscentralen äger rättigheterna till materialet på webbplatsen. Du kan fritt länka till webbtjänsten och citera text med källhänvisning.

STUK strävar efter att se till att uppgifterna på webbtjänsten är korrekta och uppdaterade. STUK ansvarar inte för olägenheter som orsakas av en teknisk störning. STUK ansvarar heller inte för länkar till material producerat av andra parter.

Uppgifterna på webbplatsen och STUKs bilder och videor får användas om källan omnämns, men de får inte bearbetas eller användas i ett vilseledande sammanhang. I de fall där fotografen, bildbyrån eller illustratören äger rättigheterna till bilden nämns detta i bildtexten.

I samband med Finlands radonkartor ska följande information anges:

Källa: STUK (grundkarta: Lantmäteriverket).

Tekniskt genomförande

Stuk.fi har skapats med publikationssystemet Liferay EE 7.1. Användargränssnittet har designats så att det är responsivt, dvs. skalas enligt den enhet användaren använder. I designen av webbplatsens utseende och användargränssnitt har man strävat efter nivå AA i tillgänglighetsanvisningen WCAG 2.0.

Respons och kontakt

På webbtjänstens sidor kan du ge respons om de olika sidorna. Du hittar responsblanketten nertill på varje sida.

Du kan skicka respons om tjänsten Stuk.fi med webblanketten. Du kan även skicka respons per e-post på adressen palaute (at) stuk.fi

Officiell post ska skickas till registratorskontoret per e-post kirjaamo (at) stuk.fi

Du kan skicka respons eller frågor om strålnings- och kärnsäkerhet till STUKs sakkunniga

Uppgifterna som anges på respons- och frågeblanketterna på STUKs webbtjänst sparas för att kunna kontakta avsändaren om denne så önskar och för att svara på responsen/efterfrågan.

Dataskyddsbeskrivning

Uppgifter som har getts på respons- och frågeblanketter i webbtjänsten Stuk.fi sparas i ärendehanteringssystemet (Efecte) hos STUK:s registratorskontor för att vi ska kunna kontakta avsändaren enligt önskemål och besvara responsen/förfrågan.