Om STUK

Ekonomi

Ekonomi

År 2021 använde STUK 38 miljoner euro till sin verksamhet. Av dessa finansieringar kom cirka 40 procent (15 miljoner) från skattebetalarna via statens budget. Över hälften av finansiering (20,5 miljoner) bestod av övervakningsavgifter som STUK samlade in av de övervakade organisationerna. Den överlägset största delen (19,7 miljoner) av övervakningsavgifterna härstammade från övervakningen av användningen av kärnenergi och resten 0,8 miljoner från strålningsövervakning.