Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Kakpolicy för Stuk.fi

Kakpolicy för Stuk.fi

I webbtjänsten Stuk.fi använder vi kakor eller cookies och motsvarande tekniker (nedan ”kakor”).

Inställningar för kakor

Vi ber om ditt samtycke till användning av kakor när du besöker webbtjänsten Stuk.fi. Dessutom kan du när som helst tillåta eller förbjuda kakor i inställningarna. Observera att kakorna måste ställas in separat för varje webbläsare.

Gå till kakinställningarna

Infomation om kakor

En kaka är en textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Kakan samlar in information om besöket.

En del kakor är nödvändiga, och webbtjänsten Stuk.fi kräver dem för att fungera som det är tänkt. Dessutom finns det kakor som samlar in information som STUK använder för att analysera och föra statistik över hur webbtjänsten Stuk.fi används och för att utveckla sidorna och deras innehåll.

Uppgifterna inkluderar vanligtvis användarens sidförfrågning, datum och klockslag för förfrågan, IP-adressen till användarens terminal samt webbläsartyp och språk. 

Också tredje parter vars tjänster visas inbäddat på vår webbplats kan lagra kakor i din webbläsare (t.ex. Youtube-videor på webbplatsen).

Nödvändiga kakor

En del kakor är nödvändiga för att Stuk.fi ska fungera som det är tänkt. Nödvändiga kakor används exempelvis för funktioner som låter användaren göra olika val, till exempel i nyhetsarkivet.

Nödvändiga kakor sparas automatiskt i din webbläsare när du använder tjänsten Stuk.fi, och vi ber dig inte uttryckligen om samtycke till detta. Nödvändiga kakor sparas högst ett år i din webbläsare.

Statistiska kakor som samlar in besöksstatistik och analysdata

Dessa kakor samlar in data om hur vår webbtjänst används och hjälper oss att förstå användningen bättre. Vi förbättrar våra sidor utifrån informationen.

Vi ber dig om samtycke till användningen av statistiska kakor när du besöker webbtjänsten Stuk.fi. Inställningarna kan också justeras senare. Nedan hittar du noggrannare information om dessa kakor.

Gå till kakinställningarna

Statistiska kakor samlar till exempel in följande uppgifter:

  • antalet besökare på webbplatsen och på enskilda sidor
  • med vilken terminal webbplatsen har använts
  • hur besökarna når sidorna (sökmotor, direktlänk o.d.)
  • hur länge besöket på webbplatsen varat

Vi följer upp besöksstatistiken på Stuk.fi med programmet Snoobi.

STUK använder uppgifter som samlas in med dessa för analys och statistikföring i ett format där uppgifterna inte kan kopplas till faktiska personer.

Läs om Snoobis användning av kakor (Fonecta.fi)

React and Share

Med tjänsten React & Share samlar STUK in respons av användarna på Stuk.fi. Om du godtar statistiska kakor ser du reaktionsknappar och ett textfält för respons på sajtens finska sidor, där du kan berätta vad du tycker om innehållet på sidan och dela den i sociala medier.

React & Share-kakorna lagrar en slumpmässigt genererad sträng i besökarens webbläsare. Med strängen identifieras all aktivitet som sker med samma webbläsare. Användarna kan inte identifieras genom kakorna. Det rekommenderas att man inte ger personuppgifter i fälten för fritt formulerad respons, och responsen besvaras inte.

STUK använder responsen som stöd för att utveckla webbsidorna.

React & Share lämnar inte ut uppgifterna och tredje parter kan inte dra nytta av kakorna eller de uppgifter som kan kopplas till dem.

React & Share-kakorna lagras i din webbläsare i högst 30 dagar.

Om React & Shares kakor på deras egen webbplats (reactandshare.com) (på engelska)

Siteimprove

Tjänsten Siteimprove rapporterar information om sådana problem på webbplatsen Stuk.fi som till exempel handlar om tillgänglighet, huruvida länkarna fungerar och om sidorna hittas via sökmotorerna. STUK gör korrigeringar och förbättringar på sidorna utifrån dessa uppgifter.

IP-adresser anonymiseras automatiskt, och de insamlade uppgifterna kan inte kopplas till fysiska personer.

Siteimprove lämnar inte ut uppgifterna och tredje parter kan inte dra nytta av kakorna eller de uppgifter som kan kopplas till dem.

Siteimproves kakor lagras i din webbläsare i högst 1 000 dagar.

Tredjepartsappar

På vissa Stuk.fi-sidor används tredjepartsappar för visning av innehållet. Exempel på sådana är inbäddade Youtube-videor, Twitter-flöden och Google Maps-kartor. Apparna kan, i samband med att en sida laddas, lagra kakor som förmedlar data till tredje parter i användarens webbläsare.

På tredjepartsapparna tillämpas den tredje partens användar- och övriga villkor. Det går inte att påverka hur de här kakorna fungerar genom inställning av de kakor som kan justeras på Stuk.fi.

Information om dessa tjänsters kakpolicyer och dataskydd fås på tjänsternas egna webbplatser:

Vilka uppgifter samlar STUK in via sociala medieplattformar?

STUK har användarkonton i följande sociala medier: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube och Slideshare. STUK utnyttjar besöksdata för kanalerna för att bättre förstå vilken typ av innehåll som intresserar sidornas användare och för att rikta innehållen till lämpliga grupper. STUK kan vid behov också ge tredje parter rätt att utnyttja dessa besöksdata till exempel för inriktning av kommunikationskampanjer i befolkningen.